Faq

Tekniska & Administriva frågor som rör ditt tak :

Om ditt tak nått en ålder på 15år + är det alltid bäst att göra en inspektion av taket, för att i god tid innan läckage uppstår kunna reparera eller lägga om ditt tak. De vanligaste problem som uppstår med papptak efter en viss ålder är att det börjar torka ut. Det blir sprött och bitumen i det torkar och stelnar. När du går på taket känns det sprödigt, och knastrar när du går på taket. Det börjar uppstå små sprickbildningar och runt anslutningar till skorstenar och ventilationsrör börjar det bli glipor. Enklaste och helt kostnadsfria förslaget är att du kontaktar oss på Proffstak AB för en gratis besiktning av ditt tak, samt en gratis offert på reparationsåtgärder eller en omläggning.
Vår huvudsyssla är papptak, men vi utför även andra typer av tak, som duktak, sedumtak och i vissa fall även plåt och tegeltak. Vi har kompetensen inom företaget att kunna leverera en komplett tak, med alla inkluderande detaljer som hängrännor, stuprör, takbrunnar, vindskivor, krönplåtar, fotplåtar, skorstensinklädningar och även mindre snickerier som råspontsbyten och fjällpanel. Vi har också väl fungerande samarbeten med snickare, electriker och solcellsföretag för att enkelt och smidigt kunna offerera en helhetslösning på det du vill ha i ett och samma offert.
Råspont är trävirket som takpappen ligger på, ibland i form av lös råspont ibland i form av råspontsluckor som är spikat uppe på takstolarna/balkarna som är den bärande konstruktionen. De allra flesta villor, garage och förråd har en bärande konstruktion uppbyggd av trävirke, men ibland också av plåt eller betong. Bjälklag betyder alltså “vad den bärande takkonstruktionen består av för material. En takbrunn är när du har ett inåtlutande tak och lutningen är inåt på taket har man takbrunnar som avvattning istället för hängrännor och stuprör på husets utsida. Takbrunnar finns i en mängd olika storlekar och utföranden. De sväljer vattnet från taket och leder det till dagvattenröret invändigt i huset. Fotplåten är plåten som sitter längst ner på takfoten, pappen svetsas i den och den leder ner vattnet från takets nedrekant ner till hängrännan. Krönplåt och vindskivebeslag är i princip samma sak. Längst ut på husets gavlar och ibland på inåtlutande tak sitter en kantplåt som alltså kallas krönplåt för att skydda husväggen från regn.
Efter första kontakten i telefon eller e-post bestämmer vi en lämplig dag att ses på plats ute hos dig. En av våra projektledare kommer då ut och ni kan tillsammans gå igenom dina funderingar om taket, och tillsammans ta fram lämpliga åtgärder. Kanske är det så enkelt att du bara vet att dit tak är 15-20 år gammalt och vill veta om det är dags att lägga om? eller kanske har du haft läckage och vill veta varför och hur vi lättast kan täta det. Vi föredrar alltid att träffas på plats och prata. Är taket i behov av omläggning, mäter vi taket, fotograferar och antecknar ner allt som behövs för en utförlig offert. Ett par dagar efter kundbesöket kommer en offert till din e-post som du enkelt godkänner med ett knapptryck. Har du frågor om offerten går vi igenom den steg för steg i lugn och ro över telefon. Godkänner du offerten får du först en orderbekräftelse, därefter planerar vi in arbetet på ditt tak så det passar båda partner tidsmässigt eller efter specifika önskemål på datum från dig. När taket är klart synas det av och vi avetablerar. Faktura skickas och när vi ser det är betalt beställs ett garantibevis för ditt tak.
Vi använder oss främst av Katepals pappprodukter. Önskar kunden eller situationen annat, anpassar vi oss.
Finns inga direkta begränsningar på vilka typer av tak det går att montera takpapp på. Takpapp är perfekt för låglutande tak där i princip inget annat material klarar av att hålla tätt, men det är inte alls ovanligt att vi även monterar takpapp på väldigt branta tak. Händer ibland att vi även river tegeltak och plåttak och monterar takpapp istället, delvis på grund av ett lägre pris och för viktens skull. papptak väger totalt ca 5kg per m2 . Om underlaget vi ska montera papptak på är av trä, betong eller plåt kvittar, man har olika infästningar för olika typer av underlag.
Tätskiktsgaranti på 15 år. Våra papptak håller i 30 år minst. Självklart hänger livstiden på hur utsatt taket är för stående vatten, sol och om taket underhålls och rensas ibland eller inte.
Ja det gör vi. Vi monterar all typ av taksäkerhet från SFS, CWL och weland främst. Vajersystem, livlinefästen, snörasskydd, gångbryggor, räcken, fasadstegar och takstegar.
Svar ja, vi skottar snö från tak på alla höjder. Vi erbjuder också ett serviceavtal för våra kunder, som innebär att underhåll som rensa hängrännor, takbrunnar eller lövhögar från ditt tak årligen eller ett par ggr per år. Vi har också snöskottning som man kan ringa oss för, då arbetar vi på timme.
Ja, vi åker på läckage och även mindre reparationsjobb i hela Stockholm. Vi har kunniga projektledare som alltid hittar orsaken till läckagen.
Sedum lägger vi själva, tegel och plåt har vi duktiga sammarbetspartners för.
ja, vi isolerar tak utifrån på både nyproduktion, och även på befintliga tak (tilläggsisolering). Vi isolerar inte vindar.

Frågor om Ekonomi
Ja , du som privatperson kan använda dig av ROT-avdrag. Det kommer vara räknat med ROT i offerten du får av oss om du ör privatperson och inte nyttjat ROT-avdragen till annat det kalenderåret. läs mer på skatteverket.se .
Priset hänger på vad för typ av tak du har, hur stort det är och vad mer än just ytorna på taket som ska utföras. Vi lämnar aldrig ett pris över telefon utan att ha tittat på ditt tak på plats, men det är helt gratis att vi kommer ut och tittar.
Nej det behöver du inte, det vanliga är att vi behöver tillgång till ett eluttag på utsidan, så montörerna kan ladda batterierna till sina skruvdragare. Stöter vi på några frågor eller problem under arbetets gång är det bra om du är tillgänglig på telefon bara.