Skip to content

Våra tjänster

Proffstak AB arbetar med så mycket mer än bara papptak i Stockholm.

papptak stockholm

Vi lägger papptak på villor,garage,skärmtak. Vi använder oss av förstklassiga pappprodukter. Papp som vanligtvis skruvas mekaniskt i ena kanten och svetsas med gasol i överlappen. 10 års garanti på arbete + 5 år på material lämnas.

sockeltätning

Vi arbetar också med sockeltätning av olika typer och andra betongunderlag som balkonger,terasser och uteplatser. Vi har också kunskapen inom företaget att lägga med gryta och gjutasfalt.

Vi hjälper gärna till med infästningsplattor för solceller på både papp och duktak. Vi kan lämna fast pris per infästningsplatta över telefon baserad på takets skick och lutning.

duktak

Vi har både kunskapen och lång erfarehet från även duktak. Både PVC och TPO arbeten är intressant.

Vi monterar taksäkerhet från Weland, CWL och SFS på alla typer av tak. Exempelvis gångbryggor, livlinefästen, vajersystem, snörasskydd, takstegar och fasadstegar. .

sedumtak

Vi monterar Sedum på låglutande tak och även på innergårdar.

takomläggning stockholm
  • Hängrännor och stuprör
  • Vindskivebeslag, fotplåtar och plåtinklädnader av tex skorstenar.
  • Råspåntsbyte och mindre snickerier.
  • Tilläggsisolering och takisolering på nyproduktion.
  • Montering av olika ljuskupoler och uppstigningsluckor.
  • Snöskottning på både tak och uppfarter.
  • Akutjobb när ett tak läcker.
  • Vi erbjuder även serviceavtal för rensning av takbrunnar och hängrännor på alla typer av tak.